اجرای حرفه ای کابینت آشپزخانه ممبران به رنگ قهوه ای و بازسازی ساختمان در منطقه غرب تهران آیت ا… کاشانی

مشخصات این کابینت :کابینت ممبران روکش ترک با مغز واناچای؛ به همراه ویترین و بار صفحه کورین ال جی