بازسازی درب وپنجره

فواید بازسازی درب و پنجره ها

چه زمانی بازسازی درب و پنجره را انجام  می دهیم؟

بیشترین مسافت پنجره را شیشه احاطه کرده است.

به همین دلیل زمانی که پنجره از حد استاندارد و نوع کارایی خود خارج شود.

و ظاهر نامناسب به فضای مورد استفاده بدهد باید تعویض شود.

چون پنجره جزء یکی از اصول زیبایی ساختمان به حساب می اید.

و به کاربرد و قرارگیری ان توجه به سزایی می شود و نوعی تامین کننده انرژی نور ساختمان است .

به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

درب یکی از خصوصیات ایمنی هر ساختمانی را دارا می باشد.

بنابراین باید تمامی خصوصیات و ویژگی محل مورد نظر را تامین و از ایمنی بالایی برخوردار باشد.

و در صورت فرسودگی و یا از بین رفتن عملکرد ان باید تعویض شود.

زیرا درب هم به منظور ایمنی ساختمان و هم به عنوان جدا کننده حریم داخلی و بازسازی ساختمان استفاده می شود.

درب منزل باید ایمنی لازم و عایق صدا باشد .

و درب اتاق ها و فضاهای خصوصی باید علاوه بر عایق و محافظ بودن باید جلوه خاص و مناسبی نیز داشته باشد.

 بازسازی درب و پنجره و تعویض ان به دوجداره

پنجره ها زمانی که فرسوده می شود باید بازسازی درب و پنجره انجام شود، زیرا دیگر کارایی ندارد .

به همین دلیل شرکت کوماس بانصب و تعویض پنجره فرسوده با  پنجره دو جداره  این امکان را فراهم می کند.

که هم عایق صدا و حرارت باشد و با فنون خاص طراحی خود هماهنگی خاصی بین فضا ایجاد می کند.

پنجره های دو جدار ه علاوه بر عایق بودن بسیار مقاوم در برابر عوامل جوی است.

درب ها نیز باید به گونه ای باشد که هم از ایمنی بالا برخوردار باشد و ظاهر اصلی ساختمان را با جلوه خود حفظ کند.

و بسیاردر طراحی منازل مورد توجه است به همین دلیل باید همخوانی خاصی با تمامی فضای منزل یا محل مورد نظر داشته باشد.

در انتخاب بازسازی درب و پنجره چه عواملی تاثیر گذار است؟

اولین اصل در انتخاب نوع درب و پنجره در بازسازی نوع اب و هوای موجود است .

زیرا درب و پنجره جزء عناصر ظاهری ساختمان است.

که با عوامل جوی بسیار سرو کار دارد  به همین دلیل باید از مقاومت بالایی برخوردار باشد علاوه بر ان نباید به ظاهر ساختمان اسیب بزند.

شرکت کوماس با تیم طراحی خود این شرایط را ایجاد کرده است .

که طبق فضای مورد نیاز و ترکیب رنگ و دکوراسیون داخلی و کارایی ان نوع و گونه درب و پنجره را تعیین و نصب و طراحی می کند.

و در عین کارایی زیبایی محل مورد نظر شما را نیز تامین می کند

بهترین اجرای بازسازی درب و پنجره

اجرای باسازی درب و پنجره باید به گونه باشد که نیاز فضا را تامین کند به طور مثال پنجره باید در محلی نصب شود .

که نور کافی را برای فضای طراحی شده ایجاد کند و ان فضا در عین ارامش از دید و روشنایی خاصی و مناسبی برخوردار باشد.

و درب منزل ایمن ترین عایق صدا .حرارت و سرقت باشد و درب های داخلی باید به گونه باشد.

که علاوه بر جدا سازی ترکیب هماهنگی با دیگر فضا ها داشته باشد.

و تیم کوماس با انالیز نوع فضا و سنجیدن تمامی فضای موجود درب و پنجره ی مناسب را انتخاب و در محل مورد نظر نصب می کنند..