در این قسمت مقالات تخصصی درباره بازسازی ساختمان و نحوه اجرا به صورت آرشیو دسته بندی شده است. شما میتوانید با در نظر گفتن نوع نیاز خود مقاله مورد نظر خود را پیدا کرده و به آن مراجعه کنید لازم به ذکر است تمامی مقالات تخصصی و توسط مهندسین گروه کوماس تنظیم شده است.

تلفیق سبک مدرن و سنتی در بازسازی
تلفیق سبک مدرن و سنتی در بازسازی
امروزه سبک های مختلف از جمله مدرن و سنتی در بازسازی وجود دارد که اکثرا سعی میکنند تلفیق سبک مدرن و سنتی را اجرا و پیاده سازی کنند.
اجرای بازسازی کامل ساختمان
اجرای بازسازی کامل ساختمان
آیا می دانید اجرای بازسازی کامل ساختمان چگونه اجرا میشودبیشتر مردم فکر می کنند بازسازی کار بسیار هزینه بری می باشد ولی چگونگب بازسازی بسته به نیاز خانه است.
روش های بازسازی ساختمان
روش های بازسازی ساختمان
روش های بازسازی ساختمان به طور کلی به دو روش قسمت میشود بازسازی ساختمان حفاظتی و بازسازی ساختمان سبکی که باید اطلاعات کافی برای این دو مورد داشته باشیم.
بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد
بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد
بیشتر مردن پیش از اجرا دوست دارند بدانند بازسازی خانه قدیمی قبل و بعد از اجرا به چه صورت میشود بعد در فرصت مناسب تصمیم بگیرند.