اتمام اجرای کابینت ممبران سفید کلاسیک در سعادت آباد تهران، خیابان دادمان.

در این پروژه که در مدت زمان تایین شده تحویل مشتری داده شده تمامی اصول با در نظر گرفتن ابعاد آشپزخانه و طراحی بینظیر ان توسط گروه طراحی کوماس دکور

صورت گرفته است. دکوراسیون داخلی آشپزخانه نیز که شامل نورپرردازی و سبک گرایی ان و همچنین اجرای سقف کاذب  است، توسط گروه کوماس طراحی

شده است.

این طراحی برگرفته شده از طرح های ایتالیایی با بهترین متریال روکش کورین و برش های ظریف ساخته و اجرا شده است.